Pohybové studio

Cvičení dětí - pátek

 .

  

. 

1. kurz - pátek od 16:15 do 17:00 hodin

- starší děti - od 5. třídy

.

2. kurz - pátek od 17:15 do 18:00 hodin

- mladší děti - do 4. třídy

.

Druhé pololetí: začínáme 9. února 2018

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet cvičenců:  5 - 10

.

lekce se nekoná: 16.3. a 30.3.2018

.

Cena za pololetí:  900,-Kč    (cena 1 lekce - 50 Kč)

.

Do kurzu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

.

 Přihlásit se / mám zájem


 

.

 Na kurzovné lze čerpat příspěvěk VZP - 500 Kč.

.

Náplň kurzu:

Celková pohybová průprava, prvky aerobiku, cvičení na bosu, stepech, fitballech, overbalech, … .

.

Zdravě a hravě 

Slovy Doc. Pavla Koláře (přednosta Kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty UK v Praze): U dětí je třeba větší pohybová rozmanitost, jenom tak se mohou naučit vnímat své tělo. Musí  více rozvíjet obratnost. K tomu je však nutné vytvořit podmínky. Klíčovou roli by měli sehrát hlavně rodiče, poskytnout dětem podmínky. V rodinách to začíná a končí.