Pohybové studio

Cvičení dětí - pátek

 .

  .

.

.Jak to bude od září? - začínáme v pátek 7. září 2018

.

1. kurz - pátek od 16:00 do 16:45 hodin

            - starší děti - od 6. třídy

.

2. kurz - pátek od 16:50 do 17:35 hodin

            - předškoláci - od 3 do 6 ti let

.

3. kurz - pátek od 17:40 do 18:25 hodin

            - mladší děti - do 5. třídy

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

..

lekce se nekoná: 28.9., 29.12.2018

.

Cena za pololetí:  900,-Kč (cena 1 lekce - 50 Kč)

.

Do kurzu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

.

 Přihlásit se / mám zájem


 

.

Náplň kurzu:

Celková pohybová průprava, prvky aerobiku, cvičení na bosu, stepech, fitballech, overbalech, … .

.

Zdravě a hravě 

Slovy Doc. Pavla Koláře (přednosta Kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty UK v Praze): U dětí je třeba větší pohybová rozmanitost, jenom tak se mohou naučit vnímat své tělo. Musí  více rozvíjet obratnost. K tomu je však nutné vytvořit podmínky. Klíčovou roli by měli sehrát hlavně rodiče, poskytnout dětem podmínky. V rodinách to začíná a končí.