Pohybové studio

Cvičení dětí - pátek

 .

  

.

První pololetí začíná 4. září 2020.

V pátek 

.

1. kurz - děvčata

pátek od 16:00 do 16:50 hodin

.

2. kurz - děvčata

pátek od 17 do 17:50 hodin

.

3. kurz - Kluci v akci - od 8 do 14 let

pátek od 18 do 18:50 hodin

 

.

Počet lekcí:  lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

..

lekce se nekoná: 

.

Cena za pololetí:   ,-Kč (cena 1 lekce - 50 Kč)

.

Do kurzu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

.

Cvičení děvčat vede Lucie Kroupová.

Cvičení kluků vede Jan Schejbal.

.

.

 Přihlásit se / mám zájem


 

.

Náplň kurzu:

Celková pohybová průprava, prvky aerobiku, cvičení na bosu, stepech, fitballech, overbalech, … .

.

Zdravě a hravě 

Slovy Doc. Pavla Koláře (přednosta Kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty UK v Praze): U dětí je třeba větší pohybová rozmanitost, jenom tak se mohou naučit vnímat své tělo. Musí  více rozvíjet obratnost. K tomu je však nutné vytvořit podmínky. Klíčovou roli by měli sehrát hlavně rodiče, poskytnout dětem podmínky. V rodinách to začíná a končí.