Pohybové studio

Předškolní děti od 3 let

..

. 

čtvrtek od 16:15 

.

Druhé pololetí začíná 20. února 2020.

..

Počet lekcí: 17 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

...

lekce se nekoná: 9. dubna - velikonoční prázdniny

.

Cena za pololetí:  850,-Kč    (cena 1 lekce - 50 Kč)

.

Do kurzu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

.

 Přihlásit se / mám zájem

 .

Určeno pro děti od 3 do 6 let.

.

Cvičení vede Eva Malá. 

.

Náplň kurzu

  • všestranný pohybový rozvoj
  • základy gymnastiky, atletiky
  • utváření kladného vztahu ke sportu
  • cviky pro správné držení těla
  • kompenzace jednostranné zátěže
  • hravou formou seznámení s prvky jógy
  • rozvoj obratnosti, koordinace, rychlosti 
  • cvičení na bosu, overballech, fitballech, ...

.

... to vše a ještě více zábavnou a hravou formou

.

Zdravě a hravě 

Slovy Doc. Pavla Koláře (přednosta Kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty UK v Praze): U dětí je třeba větší pohybová rozmanitost, jenom tak se mohou naučit vnímat své tělo. Musí  více rozvíjet obratnost. K tomu je však nutné vytvořit podmínky. Klíčovou roli by měli sehrát hlavně rodiče, poskytnout dětem podmínky. V rodinách to začíná a končí.

.