Pohybové studio

Cvičení děvčat

 .

.

P

Pátek od 17 do 18 hodin.

.

Poslední lekce v pátek 24. června  2022.

.

 Počet lekcí:  18 lekcí

..

lekce se nekoná:

4.února -  pololetní prázdniny

4. března - jarní prázdniny

15. dubna - velikonoční prázdniny

.

Cena za pololetí:  1 080  ,-Kč (cena 1 lekce - 60 Kč) 

.

Do kurzu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

.

Určeno pro děvčata 1. a 2. stupně ZŠ.

.

Cvičení děvčat vede Lucie Kučerová a Lucie Schejbalová

.

.

 Přihlásit se / mám zájem


 

.

Náplň kurzu:

Celková pohybová průprava, prvky aerobiku, kruhový trénink, cvičení na bosu, stepech, fitballech, overbalech, … .

.

Zdravě a hravě 

Slovy Doc. Pavla Koláře (přednosta Kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty UK v Praze): U dětí je třeba větší pohybová rozmanitost, jenom tak se mohou naučit vnímat své tělo. Musí  více rozvíjet obratnost. K tomu je však nutné vytvořit podmínky. Klíčovou roli by měli sehrát hlavně rodiče, poskytnout dětem podmínky. V rodinách to začíná a končí.